Giới thiệu

Thành lập tháng 2/2012, đến nay, với quyết tâm đầu tư chiều sâu, luôn đi đầu trong ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Môi Trường Mỹ Hưng đã định vị được thương hiệu, uy tín với các chủ đầu tư, nhà thầu trong nước cũng như quốc tế...